2019-06-26
Sownder har nu tecknat avtal med Region Blekinge.
Uppdraget är att utveckla intelligenta tjänster som bygger på dataanalys.
Syftet är att effektivisera och optimera processer.
Tandvården är först ut.


2019-04-25
Marie Netz forskning som ligger till grund för bolaget Sownder uppmärksamma i pressen.


2019-03-20
I år firar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) hundra år som brobyggare och påverkare av samhällsutvecklingen och i hundra år har IVA varit en mötesplats för dem som vill vara med och forma Sveriges framtid. I den kapaciteten vill IVA lyfta fram intressant forskning med potential för näringslivet. Sownder har blivit utnämnda som ett företagen på IVAs lista som genomför forskning som kan ligga till grund för innovation i form av nya företag, nya produkter och tjänster, affärsutveckling eller annan form av nytta.


2019-01-13
Sownder har blivit valda som ett av Top 100 företag på IVA’s lista över framtidsföretag. Marie Netz forskning som ligger bakom företaget Sownder har visat sig generera stora vinster inom hälso- och sjukvårdsområdet.


 

2019-01-08
Sownder med en lösning som genererar stora vinster för samhället är bland finalisterna i Stena Proppeler Prize.


 

2018-10-14
Sownder has improved services with integration to SLL IT in the Stockholm Region.

 

2018-08-14
Sownder writes agreement to create decision support for cost-efficiency in the National Dental Service

2018-05-30
Sownder welcomes new board members at the board meeting at Nalen

 

2018-05-01
Sownder hires Igor Radulovic as Designer, Mr. Radulovic comes from the university with a Master in Industrial Economics.

2018-03-01
Sownder is awarded  Vinnova grant to implement services

 

2017-12-18
Sownder has secured professional services for Product Marketing over 2018-2019.

2017-11-15
Sownder is signing a new innovation agreement with Danderyd Sjukhus.

2017-10-26
Sownder have been chosen to do deep analysis of data from Swedish primary care units to identify areas of improvement in patient flows.


2017-09-18
Sownder hires Cuong Phung as Head of Research and Design, Mr. Phung comes from the university where he has teached programming languages in computer science.


2017-09-07
Today we are gathering more information of Big Data and Deep Learning within the Artificial Intelligence area in specific.